!!!DOPRAVA ZDARMA NA MATRACE A POSTELE!!!
info@prospanek.cz
+420 770 100 440
poradenská linka je dostupná po - pá od 8:00 do 15:30.


Vánoční soutěž

Soutěžte s námi o dárky snů! Zapojte se do soutěže na FB profilu ProSpánek.
 


Kompletní pravidla soutěže

Účelem tohoto statutu je upravit pravidla Vánoční soutěže (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla a podmínky uvedené soutěže tak, aby byly přesně a srozumitelně vymezené.

1. Organizátor soutěže

Pořadatelem i organizátorem je ProSpánek SE, IČ 24148415, Hybernská 1271/32, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka H 411vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „organizátor“).

2. Účel soutěže

Cílem soutěže je reklama, podpora a propagace obchodního jména organizátora (společnosti ProSpánek SE).

3. Trvání soutěže

Termín konání soutěže je oznámený v soutěžním příspěvku organizátora. Soutěž probíhá od 16. 12. 2020 do 23. 12. 2020 (do 12:00) na stránce v rámci sociální sítě Facebook (dále jen „sociální síť“).

4. Účast v soutěži

a. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší osmnácti let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní další podmínky dle těchto pravidel.

b. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci organizátora ani jejich rodinní příslušníci. V případě, že se prokáže, že tato podmínka byla porušena, účastník bude ze soutěže vyřazen a případná výhra přechází na dalšího soutěžícího s nejzajímavější odpovědí.

5. Vícenásobná účast

Každý účastník soutěže se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jedenkrát. Účastník soutěže má v rámci této soutěže nárok pouze na jednu výhru.

6. Průběh soutěže

a. Účastník se zapojí do soutěže tak, že na svém zařízení (mobilním telefonu, počítači, notebooku či tabletu) vloží komentář pod soutěžní příspěvek na sociální síti, kde uvede svůj tip na lepší usínání bez opakování rad z článku. Zadaným soutěžním úkolem je: “ Přinášíme vám článek a v něm 10 rad pro lepší usínání. Zajímají nás však vaše osvědčené triky. Napište nám je do komentáře pod tento soutěžní příspěvek, ale neopakujte již ty zmíněné v článku.“ Zapojením se do soutěže uvedeným způsobem účastník vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami účasti v soutěži a s tímto statutem soutěže.

b. Podmínkou účasti v soutěži je mít založený profil na sociální síti, prostřednictvím které se chce účastník soutěže zúčastnit, a splnit veškerá pravidla použití sociální sítě.

c. Při změně soutěžního profilu je nutno kontaktovat organizátora prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti před ukončením soutěže. V ostatních případech bude jako jediný platný brán profil, který pro dané uživatelské jméno získal výhru jako poslední. Na nárokovaní výhry z jiného, než z tohoto profilu nebude brán ohled.

7. Výhra

a. Pro 3 soutěžící, kteří splní konkrétní podmínky soutěže uvedené v soutěžním příspěvku, jsou přichystány 3 výhry (pro každého jedna). Nejlepší soutěžící bude odměněn italským polštářem PerDormire Memory Moore z aktuální nabídky organizátora dle výšky vlastního výběru. Druhý soutěžící bude odměněn poukázkou v hodnotě 1.000 Kč na výběr libovolného zboží z e-shopu www.prospanek.cz .Třetí nejlepší soutěžící získá aroma difuzér LACROSSE Fresh Linen 200 ml. Nabídka organizátora včetně informace o cenách výher je uvedena pod příslušnými odkazy.

b. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu předmětu výhry v soutěži z důvodů organizačních, technických či jiných. Organizátor se zavazuje nahradit v tomto případě předmět výhry předmětem výhry v podobné hodnotě.

8. Výběr výherců

a. Odměněni budou 3 výherci, kteří odpoví nejzajímavěji na soutěžní úkol a budou vybrání organizátorem soutěže. Do výběru budou zařazeni pouze soutěžící, kteří splnili všechny podmínky soutěže a odpověděli na soutěžní úkol pomocí komentáře pod soutěžní příspěvek na sociální síti.

b. V případě vyřazení účastníka v souladu s pravidly soutěže přechází případná výhra na dalšího soutěžícího s nejzajímavější odpovědí, který bude vybrán organizátorem.

9. Oznámení a předání výhry

a. Výherce bude kontaktován nejpozději 5 pracovních dnů po ukončení soutěže prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem a bude vyzván k předání kontaktních údajů organizátorovi v soukromé zprávě na sociální síti. Pokud výherce nebude reagovat do 3 pracovních dnů od obdržení informace o výhře a nedohodne se s organizátorem na způsobu předání výhry, bude ze soutěže vyřazen a výhra přechází na dalšího účastníka s nejzajímavější odpovědí, kterou vybere organizátor.

b. Výběr výhry a předání bude možné na kterékoliv prodejně ProSpánek v České republice nebo jim bude výhra zaslána na zvolenou adresu na náklady pořadatele. Na konkrétních podrobnostech výhry se domluví výherce s organizátorem soutěže prostřednictvím komunikace v soukromých zprávách na sociální síti. Soutěžící si může výhru na prodejně ProSpánek vyzvednout nejpozději do 20. 3. 2021.

c. Pokud si výherce výhru nevyzvedne, ztrácí tak nárok na výhru a výhra propadá v prospěch organizátora soutěže bez toho, aby výherci vznikl nárok na jakoukoliv náhradu ze strany organizátora soutěže.

d. Na výhru nemá účastník soutěže právní nárok a není možné vymáhat ji soudní cestou. Výsledky soutěže jsou konečné. Účastníci soutěže berou na vědomí, že nemůžou požadovat výhru ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství. Účastníci soutěže také berou na vědomí, že výhru není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je výhra stanovená organizátorem soutěže v příslušném soutěžním příspěvku.

10. Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů organizátorem v souvislosti s organizováním soutěže najdete zde .

11. Závěrečná ustanovení

a. Na této soutěži není provozovatel sociální sítě jakkoli zainteresován, zejména není jejím pořadatelem ani organizátorem apod. Neshromažďuje ani údaje o jejích účastnících a žádným způsobem nepřejímá jakékoli závazky vůči jejím účastníkům či pořadatelům a ani negarantuje jejich plnění. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována provozovatelem sociální sítě a nijak s ním nesouvisí. Organizátor zcela osvobozuje provozovatele sociální sítě od závazků spojených s touto soutěží.

b. Organizátor neodpovídá za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže.

c. Tato soutěž může být spravována na stránkách, ve skupinách, událostech nebo v aplikacích na sociální síti. Není dovoleno používat osobní timeline ani spojení s přáteli.

d. Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel, podvodného získání výhry, porušování pravidel sociální sítě nebo jednání v rozporu s dobrými mravy si organizátor vyhrazuje právo kdykoli soutěž přerušit, ukončit nebo změnit tyto podmínky soutěže. Organizátor může také zablokovat účast na soutěži těm účastníkům soutěže, kteří se zúčastní soutěže v rozporu s dobrými mravy. Rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné.

e. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na profilu organizátora na sociální síti. Organizátor je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v odkaze těchto pravidel do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí organizátora o námitce je konečné.

 

 

V Praze dne 16. 12. 2020 ProSpánek SE

Proč nakupovat u nás

Všechny benefity
45 denní záruka vrácení peněz

45 denní záruka vrácení peněz

Bojíte se, jestli jste vybrali tu správnou matraci? U nás nemusíte. Jen u nás máte možnost zboží do 45 dnů vrátit (platí pro objednávky přes e-shop).

Zjistit více
Doprava zdarma na všechny matrace a postele

Doprava zdarma na všechny matrace a postele

Investujte raději do skvělé matrace, než do její přepravy. U nás nemusíte platit za dovoz matrací ani postelí.

Zjistit více
Rozumíme spánku

Rozumíme spánku

Potřebujete poradit? Zeptejte se našich specialistů na zdravý spánek na chatu, infolince nebo jedné z našich prodejen.

Poraďte se s námi
Možnost nákupu na splátky

Možnost nákupu na splátky

Dopřejte si takovou matraci, jakou si zasloužíte. I když ji nechcete platit hned. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je velmi rychlý a jednoduchý.

Více informací

Předvolby cookies

  • Vaše soukromí
  • Nezbytné cookies
  • Výkonnostní cookies
  • Funkční cookies
  • Marketingové cookies