DOPRAVA MATRACÍ A POSTELÍ ZDARMA
info@prospanek.cz
+420 770 100 440
poradenská linka je dostupná po - pá od 8:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 14:00.

Ochrana osobních údajů

Tato informace je určena zákazníkům společnosti ProSpánek SE, IČ: 24148415 se sídlem Hybernská 1271/32, Nové Město, 110 00 Praha 1 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  oddíl  H vložka 411 (dále jen „Společnost“ nebo „společnost ProSpánek“) s ohledem na skutečnost, že podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  je Společnost jako správce osobních údajů povinna informovat osoby, jejichž osobní údaje zpracovává o tomto zpracování. Pro účely této informace jsou subjekty osobních údajů nazývány též jako „zákazník. Společnost si vyhrazuje právo tuto informaci průběžně měnit.

Osobní údaje zákazníků (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje společnost ProSpánek zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, tj. zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

Správcem osobních údajů je společnost ProSpánek SE , IČ: 24148415, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. H 411, se sídlem Hybernská 1271/32, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále též „Správce“).

Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při registraci, v rámci nakládání s uživatelským účtem, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu atd.) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých osobních údajích.

4.1. Plnění smlouvy 

 • jméno, příjmení (včetně případného dodatku), titul, adresa bydliště či sídla, doručovací adresa, IČ, DIČ, e-mail, telefonní číslo a údaje o uskutečněném nákupu jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy;
 • právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro plnění povinností a výkon práv vyplývajících ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. 

Výše uvedené osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost ProSpánek vztahuje.

4.2. Vedení uživatelského účtu zákazníka

 • osobní údaje zákazníků zpracovávané pro účely plnění smlouvy a dále údaje o historii objednávek, nákupů, reklamací, apod.; 
 • právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je souhlas udělený zákazníkem.

4.3. Přímý marketing, tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb společnosti ProSpánek

 • osobní údaje zákazníků zpracovávané pro účely plnění smlouvy;
 • právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti ProSpánek

4.4. Používání webových stránek www.prospanek.cz (dále jen „webové stránky“) a využití tzv. souborů cookies

 • IP adresa, a informace týkající se ICT prostředků použitých subjektem údajů, tj. zejména identifikátor ICT prostředků, domény, typu prohlížeče, druhu operačního systému a jeho nastavení, stát, dříve navštívené webové stránky, informace o chování na webových stránkách, atp. 
 • právním základem zpracování výše uvedených údajů pro dané účely je souhlas udělený subjektem údajů a/nebo oprávněný zájem správce pro účely základní analýzy návštěvnosti webových stránek.

Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. IV je smluvním požadavkem společnosti ProSpánek. Jméno, příjmení, adresa bydliště a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je nepodnikající fyzickou osobou a jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), adresa sídla, IČO, DIČ (u plátce DPH) a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou, jsou zároveň údaje, které je nezbytné uvést do smlouvy; neposkytnutí těchto údajů může vést k nemožnosti uzavření smlouvy.

Osobní údaje budou uloženy u společnosti ProSpánek po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zpracováním osobních údajů může společnost ProSpánek pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zpracovateli mohou být zejména:

 • subjekty poskytující tiskové a poštovní služby
 • poskytovatelé účetních, daňových a právních služeb
 • subjekty poskytující služby v rámci přímého marketingu
 • subjekty oslovující zákazníky za účelem získání hodnocení služeb poskytovaných Správcem

poskytovatelé IT služeb

 • subjekty poskytující poradenské služby
 • orgány státní správy, soudní exekutor, insolvenční správci

Subjekt údajů má právo:

 • získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům,
 • aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení
 • aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů
 • aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů,
 • získat, za podmínek stanovených vGDPR, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty,
 • kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu
 • kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu:ochranaudaju@prospanek.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce (ID: xzh42f8), či tel. č. +420 731 530 862).

Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží a služeb správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.

Osobní údaje nejsou předávány do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru.

X. Právo podat stížnost

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze 1.7. 2018

Ochrana osobních údajů
Osobní vyzvednutí na prodejně

Osobní vyzvednutí na prodejně

Díky široké síti kamenných prodejen vám nabízíme možnost bezplatně si objednávku vyzvednout na některé z našich vybraných prodejen po celé republice.

45 denní záruka vrácení peněz při objednávce na eshopu

45 denní záruka vrácení peněz při objednávce na eshopu

Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho do 45 dnů BEZ UVEDENÍ DŮVODU VRÁTIT.

Garance nejnižší ceny

Garance nejnižší ceny

Vybrali jste si produkt a jiný internetový obchod ho nabízí levněji? Zaručujeme, že snížíme jeho cenu o 100 Kč pod cenu konkurence

Proč nakupovat u nás

Všechny benefity
45 denní záruka vrácení peněz

45 denní záruka vrácení peněz

Bojíte se, jestli jste vybrali tu správnou matraci? U nás nemusíte. Jen u nás máte možnost zboží do 45 dnů vrátit (platí pro objednávky přes e-shop).

Zjistit více
Doprava zdarma na všechny matrace a postele

Doprava zdarma na všechny matrace a postele

Investujte raději do skvělé matrace, než do její přepravy. U nás nemusíte platit za dovoz matrací ani postelí.

Zjistit více
Rozumíme spánku

Rozumíme spánku

Potřebujete poradit? Zeptejte se našich specialistů na zdravý spánek na chatu, infolince nebo jedné z našich prodejen.

Poraďte se s námi
Možnost nákupu na splátky

Možnost nákupu na splátky

Dopřejte si takovou matraci, jakou si zasloužíte. I když ji nechcete platit hned. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je velmi rychlý a jednoduchý.

Více informací

Předvolby cookies

 • Vaše soukromí
 • Nezbytné cookies
 • Výkonnostní cookies
 • Funkční cookies
 • Marketingové cookies