Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Podle zákona na ochranu spotřebitele na tomto místě informujeme spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů.

Případné spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je možno řešit v rámci mimosoudního řízení vedeného před Českou obchodní inspekcí, https://adr.coi.cz/cs, či prostřednictvím ODR platformy na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show