zpět seznam článků

Co pro nás znamená nedostatek a přebytek spánku?

Krátkodobý nedostatek spánku

Nejčastěji se můžeme setkat s krátkodobým nedostatkem spánku, který většinou nemá výraznější negativní vliv na zdraví. Lidský organismus má totiž autoregulační schopnost kompenzace spánkového dluhu v průběhu následující noci.

Základním symptomem nedostatku spánku, nebo porušení jeho kontinuity, je samozřejmě ospalost. Spánková deprivace se dále u člověka projevuje

  • snížením standardní mentální výkonnosti, tj. nedostatečnou koncentrací pozornosti,
  • snížením motivace k činnosti a zájmu o okolí,
  • poklesem nálady a nepříjemnými pocity,
  • poruchami úsudku (nesprávná rozhodnutí a četné chyby),
  • prodloužením reakční doby,
  • dále dochází ke zvýšené podrážděnosti, agresivitě, depresi, stresu, ztrátě paměti (krátko a střednědobé) atd.

Také bylo prokázáno, že při spánkovém dluhu odpovídajícím jedné celé noci je doba nutná k naprostému tělesnému vyčerpání kratší zhruba o 11 % a doba našich reakcí se zdvojnásobí.

Podle vědců vede 17 hodin beze spánku k poklesu výkonnosti srovnatelnému s hladinou alkoholu v krvi 0,05 % (2 sklenice vína). Pomocí vědeckého pozorování lidí, kteří se dobrovolně rozhodli pro dlouhodobou spánkovou deprivaci, bylo zjištěno, že při spánkové deprivaci trvající déle než 3 až 4 dny se zesilují všechny tyto příznaky a dále nastává pocit ohrožení, poruchy orientace, poruchy řeči, poruchy v senzomotorické koordinaci (např. třes rukou) a percepční změny (např. poruchy prostorového vidění, zaostřování, halucinace, paranoia), ztráta logického uvažování atd.

 Nedostatek spánku 

Chronický nedostatek spánku

Chronický nedostatek spánku potom navíc může vést až ke:

  • snížení obranyschopnosti organismu,
  • bolestem hlavy
  • a k poruchám růstu u dětí.

Vědci rovněž předpokládají, že spánková deprivace může zvýšit riziko obezity, protože během spánku jsou vylučovány hormony regulující chuť k jídlu a váhová přírůstek.

Výzkumy prokázaly, že jednodenní až dvoudenní spánková deprivace způsobuje snížení produkce bílých krvinek a tedy i snížení rezistence organismu vůči infekčním onemocněním, jako jsou rýma či chřipka. Naopak byla zjištěna zvýšená potřeba hlubokého spánku u lidí po operaci nebo zotavujících se z nemoci. Z toho vyplývá, že imunitní systém a spánek se navzájem ovlivňují.

Podle doktora Tomáše Procházky, vedoucího lékaře spánkové laboratoře neurologického oddělení pražské Nemocnice Na Homolce je prokázáno, že „jedinci, kteří spí méně než 6,5 hodiny za noc, mají vyšší úmrtnost.“

Spánek trvající 5 a méně hodin potom 2 až 3krát zvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod.

Přebytek spánku

Na druhou stranu se podle studie úmrtnost zvyšuje i při spánku delším než 7,4 hodiny denně a lidem, kteří spí více než 9 hodin denně, hrozí větší riziko infarktu myokardu. Navíc se předpokládá, že příliš dlouhý spánek nebo spaní v nepravidelném čase může způsobovat podobné příznaky, jaké provází nedostatek spánku (např. podrážděnost, poruchy pozornosti atd.).

Použité zdroje: http://www.mysleep.cz/co-pro-nas-znamena-nedostatek-a-prebytek-spanku-


Poslední články

Jaro i ve vaší ložnici!

Jaro přináší spoustu krásných věcí, na které se těšíme celou zimu. První sluneční paprsky hned zlepší každému náladu a první jarní kvítky vykukují z trávy. Pojďme si to jaro pustit i do našich ložnic! Jak na to? Čtěte dál.

číst více

Naše tělo nikdy nespí! Co se s tělem děje během spánku?

Občas nás může vytrhnout zpět do reality sen, který je tak živý až se z něj procitneme během noci, ale většinou nás dokáže probudit až zazvonění budíku. Naše tělo však tak úplně nespí, jak bychom si mohli mylně myslet.
číst více