OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ProSpanek a.s.

IČ: 24 66 15 54, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze B 16131 (dále jen Prospanek a.s. či prodávající). Kontaktní údaje: +420 731 530 862, info@prospanek.cz

I. Základní ustanovení

 1. Prospanek a.s. je obchodní společností podnikají v oboru zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy a poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

  Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) tvoří nedílnou součást a přílohu každé smlouvy o prodeji zboží a služeb uzavřené mezi společností Prospanek a.s. jako prodávajícím a kupujícím a stávají se tak součástí smluvního ujednání účastníků tohoto vztahu. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s OP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii OP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

  Úprava vzájemných vztahů provedená těmito obchodními podmínkami má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, které by se na daný vztah v jiném případě vztahovaly.

  V případě, je-li v samotné kupní smlouvě, jejíž přílohou tyto obchodní podmínky jsou, provedena úprava vztahů odlišná, platí ujednání dle kupní smlouvy.

 2. Kupujícím se pro účely těchto OP rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

  Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání

II. Označení zboží

Označení zboží, jeho cena  a popis jeho hlavních vlastností, je uvedena v detailu každého produktu. Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků.

Prodávající na tomto místě upozorňuje, že proces akceptace objednávky je v podstatné míře automatizován a není vyloučeno, že při zadávání údajů o evidenci skladových zásob, charakteru zboží a jeho ceně může dojít k omylu. Pro případ zjevného omylu v ceně zboží si prodávající vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

III. Dodací doba

Běžné dodací doby jsou vyznačeny v detailu každého produktu (jedná se o pracovní dny),  jinak platí, že zboží bude kupujícímu dodáno do 20 pracovních dní. Dodací doba se může přiměřeně k okolnostem prodloužit, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě atypických rozměrů produktů začíná dodací doba běžet od doručení zálohy na účet dodavatele.

V případě, že zboží nebude možno ve stanovené lhůtě dodat s ohledem na jeho vyprodání  či jiný důvod nemožnosti jeho obstarání v deklarovaném termínu, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

IV. Platby

Platbu je možné provést těmito způsoby:

Dobírka

Zákazník platí zboží hotově až při převzetí zboží při doručení na požadovanou adresu nebo při osobním odběru. Za tento způsob platby účtujeme poplatek 30,- Kč.

Převod na účet

Zákazníkovi, který si zvolí způsob platby převodem, bude zaslána e-mailem proforma faktury s potřebnými údaji k provedení platby. Zboží je odesláno až po připsání finanční částky na náš účet. Za tento způsob platby se neúčtuje žádný poplatek.

V případě platby předem je číslo našeho účtu 43-6656340267/0100.

Na splátky

Nabízíme Vám výhodný nákup na splátky ve spolupráci se společnostmi Home Credit a Essox. Máte možnost vybrat si z několika variant tak, aby splátkový kalendář odpovídal co možná nejvíce Vašim představám a možnostem. Konfigurátor splátek pro preferovanou splátkovou společnost naleznete v našem košíku v sekci Doprava a platba. Více informací

Gopay on-line platební brána

Zaručuje uživatelům pohodlí běžných plateb po síti a jistotu okamžité platby za služby a zboží v prostředí internetu. Způsob platební metody je kartou nebo prostřednictvím internet banking rozhraní Vaší banky. (VISA, VISA Electron, MasterCard, MojeBanka, ePlatba, mPenize, Fio Banka, GE Money, Volksbank) Více informací

V. Expedice a doprava zboží

Doprava je pro jednotlivé produkty zpoplatněna dle příslušného typu dopravy:

 • Česká pošta - obchodní balík: 99,- Kč
 • PPL: 120,- Kč
 • PPL Sprint/smluvní přepravce: 299,- Kč
 • Osobní odběř - dle charakteru zboží: nevakuově balené matrace 100,- Kč, vakuově balené matrace 50,- Kč, drobné předměty (lůžkoviny, polštáře, apod.) 30,- Kč 

Nyní platí DOPRAVA ZDARMA pro:

 • všechny MATRACE (kromě dětských, nevakuovaných matrací (konkrétní typy viz. níže*) a akčních nabídek s cenou pod 3 500,- Kč),
 • všechny ROŠTY (kromě akčních nabídek s cenou pod 3 500,- Kč),
 • všechny POSTELE,
 • každý nákup NAD 3 500,- Kč.

* Jedná se konkrétně o tyto matrace: Base, Triflex, Triflex Plus, Triflex Max, Comfort Plus, Zone, Revital, Energy, Mind, Don Jonnson, Don Giovanni, Lord, masážní podložka Tropico, Trilux, Trilux Plus a Lucie Lux.

Při nákupu nadrozměrných zásilek (např. postele, nevakuované matrace značek Tropico, Curem, Geltech, Slumberland, Gumotex, Purtex, rošty,apod.) je účtován poplatek 299,- Kč za každý kus. V případě, že limity přepravce dovolí zabalit dva kusy zboží do jednoho balíku bude poplatek přepočítán a vyúčtován pouze jednou.

Po naskladnění zboží Vás náš pracovník kontaktuje (telefonicky nebo emailem) a bude vás informovat o předpokládaném dnu dodání. Větší zásilky jsou zasílány přepravní společností PPL Sprint nebo naší vlastní dopravou a menší zásilky jsou posílány obchodním balíkem České Pošty či přepravní službou PPL. V případě, že kvůli charakteristice zásilky nebude možné zaslat zboží službou vybranou zákazníkem, bude zákazník emailem nebo telefonicky informován změně přepravy.

VI. Reklamace a vrácení zboží


Máte právo zásilku před jejím převzetím řádně překontrolovat. Doporučujeme zásilku přebírat pouze není-li nijak poškozená. V žádném případě nedoporučujeme podepisovat řidiči dodací list před důkladnou kontrolou zboží a to i pod obalem! V případě poškození je nutné s řidičem sepsat škodní protokol. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodací listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

 

Vrácení zboží

Kupující má dle ustanovení §53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředku komunikace na dálku do 14-ti dnů od převzetí plnění, a to bez udání důvodu. Toto právo nemá spotřebitel na zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Následkem odstoupení od smlouvy je povinnost kupujícího i prodávajícího si dle §457 občanského zákoníku vydat vše, co dle zrušených smluv dostali. Není-li kupující již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla snížena (došlo k opotřebování či spotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích dle §458 odst. 1 Obč. Z.

Reklamační řád

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal

  a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v záruční době. Délka záruční doby na sortiment zakoupený prostřednictvím našeho obchodu se stanovuje na 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím. V případě splnění daných podmínek pro daný sortiment je poskytnuta prodloužená záruka na jádra matrací a polštářů.

 3. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím.

  Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením vyšší moci.

  Právo z vadného plnění kupujícímu rovněž nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 4. Nemá-li věc vlastnosti obvyklé či vymíněné, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

  Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 5. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v prohlášení prodávajícího uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.

VII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje v bezpečí

 • Vámi poskytnuté údaje budou použity pro úkony spojené s vyřízením objednávky
 • Na žádost zákazníka budou poskytnuté údaje vymazány a nebudou nadále využívány
 • Vámi poskytnuté údaje jsou bezpečně uloženy a zabezpečeny proti zneužití

Odstranění osobních údajů

V případě zájmu o odstranění poskytnutých osobních údajů, kontaktujte nás prosím písemně na korespondenční adrese, emailem čí telefonicky na níže uvedených kontaktech. Neprodleně odstraníme všechny osobní či citlivé údaje.

Kontaktní adresa

ProSpanek a.s.
Kunětická 2534/2
120 00, Praha 2

IČ: 24 66 15 54
vedené u OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 16131 (dále jen „zpracovatel“)

email: info@prospanek.cz
tel.: +420 731 530 862

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobných údajů v platném znění tímto kupující uděluje společnosti zpracovateli, dobrovolně souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu, a to na neomezenou dobu. Kupující potvrzuje, že byl informován o tom, že jeho osobní údaje v uvedeném rozsahu, tj. jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IČ a DIČ budou zpracovatelem zpracovány pro účely registrace a vyřízení objednávek zákazníků internetového obchodu na adrese www.prospanek.cz a dále nabízení obchodu a služeb a marketingové účely a uchovávány bez časového omezení zpracovatelem. Zpracovávané osobní údaje jsou přístupné zpracovateli, jeho pracovníkům a mohou být předány jinému správci.

Kupující byl dále poučen, že mu kontaktní osoba zpracovatele bez zbytečného odkladu sdělí informace dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů a o právu žádat po zpracovateli vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Kupující se zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Kupující prohlašuje, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, s plným vědomím možných důsledků a souvislostí a se poučením o právech, plynoucích ze zákona o ochraně osobních údajů.

VIII. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

IX. Doba trvání závazku

Závazky ze smluv uzavřených na základě těchto OP jsou uzavírány na dobu neurčitou a podmínky jejich ukončení se řídí těmito obchodními podmínkami, kupní smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 01.01 2014

 

Pod následujícím odkazem máte možnost stáhnout si aktuální znění Obchodních podmínek (PDF, 81,3KB)

stáhnout PDF VOP ProSpanek

Vaše záruka bezpečného nákupu na www.ProSpanek.cz

pečeť nezávislého programu ověřeno zákazníky udělená www.ProSpanek.cz ProSpanek.cz je držitelem certifikátu Spolehlivá Firma ProSpanek.cz je členem nezávislé Asociace pro elektronickou komerci Možnost platby za produkty prostřednictvím financování Home Credit Splátky prostřednictvím společnosti Essox Široké možnosti platebních metod na www.ProSpanek.cz

 
 
 
 

Rychlý kontakt

gsm   731 530 862
e-mail    info@prospanek.cz

Akce

matrace Bingo Soft 1 + 1 ZDARMA (18 cm)

 
matrace Bingo Soft 1 + 1 ZDARMA (18 cm)

Matrace vysoká 18 cm z paměťové pěny s dvojí tuhostí.

 
17980 Kč 8990 Kč 

Matrace TAU HARD 1+1 ZDARMA 25 cm (Classic)

 
Matrace TAU HARD 1+1 ZDARMA 25 cm (Classic)

Matrace z líné pěny s neprofilovanou ložnou plochou.

 
26320 Kč 13160 Kč 

matrace Bingo Hard 1 + 1 ZDARMA (18 cm)

 
matrace Bingo Hard 1 + 1 ZDARMA (18 cm)

Matrace vysoká 18 cm z paměťové pěny s dvojí tuhostí.

 
17980 Kč 8990 Kč